Definitie format: ‘het raamwerk of de structuur van een radio- of televisieprogramma waarin de telkens terugkerende elementen zijn vastgelegd en op basis waarvan een serie afleveringen kan worden geproduceerd.’

Ontwikkelen  Aandachtspunten betreffende de vorm van het format. Zorg dat de lezer in de eerste paar regels (in een logline of zeer korte samenvatting) al een duidelijk beeld krijgt van het programma. Wees kort en to the point. lees verder